Barberini Fauny: Baa-a-a-aad Satire

Barberini Fauny: Baa-a-a-aad Satire
9 x 12