Black, Yellow, White

Black, Yellow, White
12 x 16